"Wilderness holds answers to more questions than we have yet learned to ask."

"A vadon több kérdésre tartogat választ, mint amennyit kérdezni tudunk." - Nancy Newhall

TTréner és VKT képzés

 A 2016/2017-es tanév képzése elindult,

a legközelebbi jelentkezés 2017 tavaszán nyit, a következő 2017/2018-as tanévre.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 tt_csapat.jpeg  tt_ig_34_mohas.jpeg  bazis kepzes 17.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

A kéTTé Alapítvány és az AHA! Outdoor Kft. / AHA! Counsellors csapata

"TAPASZTALATI / OUTDOOR TRÉNER és TANÁCSADÓ - 

vadon-, kalandterápiás specializációval"

képzést indít 2016. júniusában

A képzést egy 9 napos BÁZIS-SZEMINÁRIUM indítja, mely alkalmat ad a módszertannal tapasztalati úton való ismerkedésre, illetve lehetőséget biztosít saját-élmény megszerzésére "expedíciós" körülmények között. A szeminárium elvégzése alapfeltétele a 2016. őszén folytatódó, további 2 szemeszterből álló képzésnek, de természetesen önmagában tekintve is értékes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagít minden résztvevőt.

/ A teljes képzés (1+2 szemeszter) felnőttképzési akkreditációja folyamatban van./

A képzés tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati órákat, elsősorban tapasztalati úton való tanulásra építve, túlnyomó részt természeti közegben, de alkalmaz e-learning (önálló tanulás) elemeket is, illetve külföldi oktatók általi kontakt és online prezentációkat, workshopokat, webinariumot.

A képzést hazai és nemzetközi trénerek, terapeuták vezetik, illetve  válaszható egyéb módszertani képzéseket is javaslunk, kínálunk majd - moduláris rendszerben.


 

 TT & VKT képzési folyamat (1+2 szemeszter) részvételi feltételei

Jelentkezési feltételek

 

 • Min. 21 éves kor

 • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok :

Tapasztalati Tréner

Vadon-, és Kalandterapeuta

pszichológia, szociális szakok, pedagógiai szakok, mentálhigiéné, egészségügy, testnevelés, andragógia, antropológia, közgazdaságtan, jog, műszaki és művészet tudományok, stb

pszichológia, szociális szakok, pedagógiai (tanári ill. óvodapedagógiai) szakok, mentálhigiéné, egészségügy / orvosi, testnevelés, andragógia, antropológia

 

 • Életrajz és motivációs levél (tt.vkt.kepzes@gmail.com email címre küldve - április 20-ig)

 • Alkalmazott angol nyelvtudás (a képzés szakirodalmi nyelve)

 • Egészségügyi alkalmasság (alap állóképesség, a jelentkezőnek képesnek kell lennie kb. 10-15 kg-os hátizsákkal, hegyi, erdei terepen több napot gyalogolni - a jelentkezés lezárta után egészségühyi lap kitöltésére lesz szükség)

 • Képzési Jelentkezési Lap kitöltése és 2016. MÁJUS 13. határidő előtti visszaküldése (on-line forma elérhető ITT)

A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE MELLETT KÉRJÜK KÜLDJETEK EL EGY RÖVID, FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOT ÉS MAX. FÉL-EGY OLDALAS MOTIVÁCIÓS LEVELET AZ ALAPÍTVÁNY képzési EMAIL CÍMÉRE: tt.vkt.kepzes@gmail.com címre - szintén 2016. MÁJUS 13-ig, mely már a meghosszabbított, végleges határidő.

Az induló képzés csoport létszámának minimuma és maximuma meghatározott, így amennyiben a jelenkezők száma ennél  magasabb, úgy kiválasztással fogunk élni, melynek formái csoportos és/vagy egyéni beszélgetések lesznek.

 

A meghírdetett képzés díja kötött, azonban lehetőséget biztosítunk képzési támogatás (ösztöndíjak és részletfizetési lehetőségek) igénylésére. Ennek módja a „Támogatási kérelem” kitöltése lesz. Az elbírálásról a megadott határidőig mindenkit tájékoztatunk.

 

Részvételi feltételek

 

 • Egyéni tanulmányi szerződések megkötése

 • Bázis szeminárium  egészén és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)

 • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján ( Bázis-szeminárium és egyes modulok díjainak alkalmi kiegyenlítése vagy a szemeszterenkénti ill a teljes képzési folyamat díjának egyösszegű befizetése )

tatra_exp_04.jpgtatra_exp_03.jpgtatra_exp_01.jpglX_Y7VXQOj-KtpEkTGTkk-DKluRVdMWlIbsN7R0_g_c.jpgRPa24xiN8Ze22pE00dhUYLR26PTTtPrWIcZCK0p5Yw4.jpgbogracsok_outdoor.jpgkonf_18.jpg

photos by Katerina Ducaiova és Rákár-Szabó Natália


 

1. BÁZIS-szeminárium

időpont: 2016. június 25. - július 3.

helyszín: Szlovákia

A 9 napos képzés első és utolsó napjai egy hegyi/erdei "bázison", adott helyszínen zajlanak majd, melyek közé ékelünk egy 4 napos "expedíció" jellegű, közös túrán alapuló csoportmunkát is. Az outdoor, tapasztalati, természeti élmények gyűjtésén és feldolgozásán kívül egyéni és kis csoportos önismereti gyakorlatokat, helyzeteket is kínálunk (természeti szimbólumokkal, metafórákkal való egyéni és csoportos munka).

A 9 nap során a saját élmény mellett a résztvevőknek alkalmuk lesz

 • megismerni a tapasztalati tréneri munka és vadon-,kalandterápia legfontosabb alapvetéseit, ún. soft-, és hard-skilleket

 • megtapasztalni a szemlélet sajátosságait

 • találkozni, együtt lenni, közös tapasztalatokat szerezni a képzést vezető szakemberrekkel (trénerek, terapeuták).

A BÁZIS-szemináriumon való részvétel feltétele a további két szemeszterre való jelentkezésnek és hosszú távon az alapítvány szakmai munkájában való (önkéntes, asszisztensi, terapeuta) részvételnek, együttműködésnek is.

Részvételi díj

a teljes BÁZIS-szeminárium 9 munkanapja - 90.000.- Ft

A 9 napos szeminárium teljes részvételi díja 150.000.- Ft, az ELSŐ ÉVFOLYAM közel 40 %-os kedvezményben részesül

(minimális csoportlétszám elérése esetén ösztöndíjakat tudunk biztosítani)

a részvételi díj

tartalmazza:

a részvételi díj NEM

tartalmazza:

- 9 nap teljes programján való részvétel

- expedíció során (4 nap)  teljes étkezés

- szükség szerinti felszerelés

bérleti díja

- tananyag

- utazás költségét

- első és utolsó napok szállásának

és étkezésének költségét

 

 

A helyszínre utazást minden résztvevőnek egyénileg kell megoldania - ebben igyekszünk technikai segítséget nyújtani  (menetrendek, telekocsik szervezése, stb.)

 

Bázis-Szeminárium

Vezető trénerek / terapeuták: Szabó Gábor Timur és Rákár-Szabó Natália

Back-country Expedition Supervisior / Tour Leader : Katarina Ducaiova (Canada/Slovakia)

Meghívott oktató:  Iszlai Zoltán

A Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterapiás Specializációval KÉPZÉS

célja olyan kompetens szakemberek képzése, akik magabiztosan dolgoznak természeti környezetben, a csoportdinamika, soft és hard skillek átfogó alapismeretével.


A képzés moduljainak megnevezése és óraszáma

Bázis-szeminárium

9/10 napos bentlakásos, 5 napos expedíciót is magába foglaló szeminárium

I. szemeszter – kontakt órák

 1. modul – Elméleti alapok – történetiség, szemlélet, alkalmazott pszichológiai modellek – 30 óra
 2. modul – Outdoor módszerek, hard és soft technikák, alkalmazási területek – 30 óra
 3. modul – Csoportdinamika alapjai, csoportvezetés és facilitálás – elmélet és gyakorlat – 30 óra
 4. modul – Reflexió, visszajelzés, feldolgozás – elmélet és gyakorlat – 30 óra

Az első szemeszter idején e-learningben töltött tanulási órák (on-line konzultáció, Webinarium, önálló és csoportos tanulás) + 12 óra

II. szemeszter – kontakt órák

 1. modul – Outdoor tréning és terápiás technikák – 40 óra
 2. modul – Programtervezés és fejlesztés, vizsgálati módszerek – 40 óra
 3. modul – Tapasztalati alapú terápiás alkalmazás és szervezetfejlesztés – 40 óra
 4. modul – A tanultak gyakorlati alkalmazása, portfólió készítés, csoportvizsga – 20 óra

A második szemeszter idején e-learningben töltött tanulási órák (on-line konzultáció, Webinarium, önálló és csoportos tanulás) + 12 óra

 

A képzés felépítése


KONTAKT Modulok – lehetőség szerint természeti környezetben (Mátra, Börzsöny, Pilis)

E-learning

 • szakirodalom feldolgozások (quizek, rövid esszék, konzultáció)
 • páros / kiscsoportos és nagy csoportos feladatmegoldások, fórum
 • ON-LINE interaktív prezentációk nemzetözi előadók által , Webinariumok (USA, Ausztrália)

ÚJ (KONTAKT MODUL ÓRÁKON KÍVÜLI) TANULÁSI FORMÁK áttekintése

A képzés a tapasztalati tanulás gyakorlati és elméleti alapjainak és bizonyos modalitásainak, alkalmazásainak átadását tűzte ki célul. Mint ilyen, természetesen igyekszik minél több saját élményű gyakorlatot nyújtani.

Mivel a kontakt órák mindössze 4-5 alkalommal valósulnak meg félévenként, szükségesnek és hasznosnak gondoljuk más tanulási formák bevezetését is, melyek a “passzív” időszakban is aktivizálják a hallgatókat, közös és egyéni tanulásra ösztönöznek, további egyéni vagy kis csoportos tapasztalásokat valósítanak meg – ezzel is mélyítve a képzési folyamatot.

A kontakt modulon javasolt, ún. “passzív” időszakban hasznos tanulási forma a TANULÓCSOPORTOKBAN való közös tanulás.

A HÁZI FELADAT – nomen est omen J – a passzav időszakban elvégzendő feladato(ka)t jelenti. Lesznek egyéni és kis csoportos (erre remek forma a tanulócsoport) feladatok, jellegükből fakadóan.

A házi feladatot kérjük majd alkalomról alkalomra megoldani/elolvasni/feldolgozni – ezzel is támogatva a folyamatos tanulást és mélyebb megértést, gyorsabb haladát, közös gondolkodást és feldolgozást.

A PORTFÓLIÓ nem más, mint az év közbeni gyakorlatok, tapasztalati helyzetek gyűjteménye, mely majd a képzés végi vizsga alkalmával kerül bemutatásra. Ezeket majd írott formában, nyomtatva, dossziába rendezve kérjük bemutatni arra az alkalomra. A folyamatos tanulást támogatjuk, így alkalomról alkalomra fogunk “portfólio feladatokat” kiadni, de természetesen időközben (év közben) semmilyen számonkérés nem lesz ezzel kacsolatban. Ha valakinek szupervíziós igénye lenne a megvalósítással, megoldással kapcsolatban, on-line , megadott időben és keretben kaphat segítséget tőlünk, a komolyabb időigényű személyes konzultációk már nehézkesebben megvalósíthatók, erre egyéni megbeszélés alapján kerülhet sor.

A tanulócsoportok alkalmasak egymás segítésére, támogatására, közös feladatmegoldásokra – akár online, akár élőben találkoztok – a portfolio tekintetében is.

Minden portfolio feladatnál kérjük, hogy jelöljétek ki végezte el a feladatot, gyakorlatot és milyen munka-felosztásban (egyénileg, párban, kis csoportban).

Kiegészítő elemek

„Kötelezően válsztható” – képzés egy teljes éve alatt min. 1 plusz kurzus, ajánlott kurzusok a hosszútávú szakmai tanulás és munka érdekében:

 • Elsősegély tanfolyam (magyar rdszben ősszel Dr.Molnár-Szabó vagy bármely nemzetközi Wilderness..)
 • Ipari alpin képzés
 • Alapfokú szilamászó (javasolt: KreaTúra)
 • Családterápiás v. Családrendszer terápiás képzés
 • Terápiás és csoportvezetői workshopok (pl, családterápiás, pszichodráma, szomatodráma, interartív… témákban)
 • Egyéb outdorr skilleket oktató képzések (vízi jártassági, bármely outdoor sport oktatói/vezetői stb…)
  • Szakmai rendezvények, konferenciák (nemzetközi és magyar: Ösvény, EEE, EOE, IATC, GATE, etc…)

 

A képzés elvégzésével megszerezhető  dokumentum

 

Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – vadon.kalandterápiás specializációval – oklevél (tanusítvány)

Speciális kiegészítő feltételekkel:

+ Vadon-és Kalandterapeuta oklevél szerezhető

A vizsgára  bocsátás ill. tanusítvány megszerzésének feltételei:

 • Egészségügyi alkalmasság
 • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok
 • Megkezdett vagy befejezett 150 igazolt önismereti óra
 • Min EGY extra kurzus / kötelezően választható kiegészítő képzés megkezdése vagy elvégzése
 • RÉSZVÉTEL:
  • Bázis szeminárium egészén
  • és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel
  • + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)
  • és gyakorlat igazolása (min. 16 óra az első és további min 32 óra második szemeszterben)
 • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján

Specializáció

VADON-, KALANDTERAPEUTA”  (WAT Therapist) címet (is) az a szakember kaphat képzés befejeztével, aki

 • Felsőfokú (MA) pszichológus diplomával

Vagy

 • Felsőfokú (MA) orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, pasztorál-pszichológus, védőnő, mentálhigiénikus, lelki-gondozó diplomával ÉS
  • egy módszerspecifikus terápiás végzettséggel (családterapeuta, családi tanácsadó, családrendszer terapeuta, pszichodráma/ szomatodráma középfokú vezető, integrál terapeuta, hipnoterapeuta,  stb.)
 • Rendelkezik min 250 óra igazolt önismereti órával


Képzéshez tartozó gyakorlat


 1. szemeszterben 16 óra gyakorlat
 2. szemeszterben 32 óra gyakorlat az előírás.

Egyéni tervezési és szervezési folyamatban, szupervízió mellett, igazolással adminisztrálva.  (Ide tartozik minden témához illeszkedő programokban való önkéntes munka)

Egyéni ütemezés alapján.

 

Vizsga - Zárás


A vizsga szervezésének módja és formája

Csoportos vizsga – elmélet és gyakorlat, utolsó modul alkalmával

A képzési díj mértéke egy összegben, fizetésének módja:

Bázis szeminárium – 90.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen

I. szemeszter képzési díja – 195.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen (teljes ár: 250.000.- Ft)

E-learning – első évfolyam számára díjmentes

Szupervízió – on-line – első évfolyam számára díjmentes

II. szemeszter szemeszter képzési díja – 180.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen (teljes ár 240.000.-)

E-learning – első évfolyam számára díjmentes

Szupervízió – on-line – első évfolyam számára díjmentes

 • A képzés díjában NEM foglaltatik benne a mindenkori szállás és étkezési költség!
 • A képzési díjának befizetése:
  • TELJES FÉLÉVRE, egy összegben a szemeszter első moduljának utolsó napjáig,
  • Modulonként: legkésőbb a modult megelőző héten, min. 7 nappal előtte

Zárás és Csoportos vizsga alkalom díja kedvezményesen  20.000.- Ft (teljes díj: 38.000.- Ft)

 • legkésőbb a vizsgát megelőző hét utolsó napjáig.

Javítóvizsga – egyéni megbeszélés alapján, de legfeljebb 2 héttel a csoportos vizsga utáni időpontban. Pótvizsga díja 10.000.- Ft.


 

« Előző 12 Következő »